Simon Konzult Kft.

Ingatlan értékbecslés

Értékeljük, ha minket választ!


Nem tudja mennyit ér ingatlanja? Szeretné eladni, de nem bízik az ingatlanosok értékítéletében?

Ingatlan értékbecslés Budapesten és az egész Dunántúlon!

Az ingatlanok értéke olyan gyorsan és olyan mértékben változott az elmúlt néhány év során, hogy szinte lehetetlen egy hozzá nem értőnek nyomon követni. Persze lehet tájékozódni és hozzávetőleges értéket megállapítani, de a pontosság nagyon is fontos. Az ingatlan kereskedelemben minden fillér számít.

Ha nem akar százezreket, netán milliókat bukni az értékesítésen, akkor végeztesse velünk ingatlan értékbecslését!

Hogy miért jó ez Önnek? Megmutatjuk:
  -   Időt és pénzt spórol velünk, hiszen gyorsabban, megfelelő áron tudja értékesíteni ingatlanát
  -   Sokéves tapasztalattal, precízen végezzük munkánkat
  -   Naprakész ismeretekkel rendelkezünk az ingatlanpiac változásait illetően
  -   Megismeri ingatlanja reális árát
Ne törje a fejét tovább! Kérjen időpontot ingatlan értékbecslésre! Becsültesse fel velünk még ma, hogy holnap új gazdára találhasson épülete!


Miért szükséges az értékelés?Az ingatlanpiacon állandó mozgás figyelhető meg. Vásárolunk  eladunk ingatlanokat, és közben megpróbáljuk a számunkra legkedvezőbb árat kialakítani ezen ügyletek kapcsán. Ez nem könnyű feladat, hiszen ami az eladó szemszögéből kedvező ár, az a másik félnek nem biztos, hogy az.

Olyan helyzetben is gondot okozhat az érték megállapítása, ahol az ingatlan fedezetként szolgál egy banki hitelhez.

Fedezetként szolgáló ingatlanok esetén nem mindegy, hogy melyik értékbecslőhöz fordulunk. A pénzintézetek ugyanis kipróbált, munkájukra garanciát vállaló szakemberekkel dolgoznak, és csak az általuk készített értékelési bizonyítványt fogadják el.Az ingatlan értékbecslése során alkalmazott szakértői módszerek:


Piaci, forgalmi értékelés:


A már megvalósult, konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával, illetve az adott piaci kínálati árak figyelembevételével történik.
Az értékelés során a piacon a közelmúltban eladott, illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az értékelés tárgyát képez
ő vagyontárggyal

 

Nettó pótlási, költségalapú értékelés:


Az értékelés során az újrael
őállítási költségből levonjuk a fizikai kopásból, funkcionális és gazdasági avulásból adódó értékcsökkenést, majd ingatlan esetében ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi értékelésen alapuló értékét.

 

Hozadéki elvű értékmeghatározás:


Az értékelés során az ingatlan jövedelemtermelő képességét vizsgáljuk, tehát a jövőben várhatóan képződő, szabad rendelkezésű pénzmennyiség jelenértékét számszerűsítjük, amely kifejezi az ingatlannak, mint befektetésnek az értékét.

A hozadéki érték a további hasznosítás várható hasznának az el
őrejelzése.Értékfajták: 

Forgalmi érték: olyan érték, amelyet az egyensúlyi állapothoz közeli fázisban lévő

  -  piac átlagos szereplőinek többsége elfogad.

Likvidációs érték: akkor beszélünk erről az értékfajtárók, mikor a tulajdonos vagy a tulajdonossal kapcsolatban álló cégek, pénzintézetek, valamilyen váratlan esemény vagy kényszerítő ok miatt, arra az elhatározásra jutnak, hogy a nyílt piacon értékesíteniük kell az ingatlant. Az értékesítésre általában kevesebb idő áll rendelkezésre, mint egy előre tervezett ügylet esetén.


Hitelfedezeti érték: a pénzintézetek által elismert érték, amely csaknem minden esetben alacsonyabb, mint a valós piaci érték.


Az értékelési szakvélemény elkészítéséhez szükséges iratok
(az ingatlan jellegét
ől függően változhatnak):

  -  Tulajdoni lap másolat
  -  Társasházi alapító okirat
  -  Alaprajz
  -  Térképmásolat
  -  Helyszínrajz
  -  Hatósági engedélyekHelyszínelés

Az értékelés megrendelését követően az ingatlan értékbecslő a megtekinti az értékelés tárgyát képező ingatlant. A helyszínelés során szemrevételezéssel feljegyzi az ingatlan adottságait, paramétereit,  illetve minden olyan jellemzőjét, ami az értékét befolyásolhatja. A pillanatnyi állapot későbbi bemutatására fényképeket készít, amelyek a szakvélemény részét képezik. A helyszínelés során kerül sor a szükséges hivatalos iratok áttekintésére, az értékelés szempontjából lényeges dokumentumok kiválasztására.

Az értékelő statikai, talajmechanikai, környezetvédelmi vizsgálatot a helyszínelés során nem végez!

Az értékelő az értékelés során tudomására jutott információkat csak a szakvélemény elkészítéséhez használja fel, azokat harmadik félnek tovább nem adja.
 


Az érték meghatározása:

Minden értékmeghatározás valamihez képest megállapított becsült értéket jelent, amely az alábbi fő tényezők eredőjeként jelenik meg:

  -  Gazdasági környezet
  -  Vizsgálat időpontja
  -  Ingatlan tulajdonságai
  -  Értékmeghatározás módszerei
  -  Érintett szereplők

Ha bármelyik tényezőt módosítjuk, netán belső összetételét változtatjuk, akkor az értékre adandó válasz is módosulni fog.
 


Értékelési szakvélemény

A helyszínelést követően az értékelő az értékbecslés céljától függően kiválasztja az értékelés módját, a meghatározandó érték fajtáját, elvégzi a szükséges adatgyűjtést és számításokat, majd elkészíti a hivatalos értékelési szakvéleményt.Ingatlanértékét befolyásoló tényezők:

Az ingatlan értékét sok tényező befolyásolja, a teljesség igény nélkül néhány főbb értékbefolyásoló tényező:

  -  az ingatlan helyszíne, fekvése
  -  megközelíthetősége, az infrastruktúrális ellátottság
  -  közműellátottság
  -  a felépítmény(ek) műszaki állapota és korszerűsége
  -  az ingatlan tulajdoni viszonyai, piacképessége
  -  a piaci viszonyok, stb.


Az értékbecslés előnyei:

 


Az ingatlan értékbecslés, vagyonértékelés a valós érték alapján a Megbízó számára előnyös lehet:Ingatlan eladásnál a tulajdonosok az ingatlan valós piaci értékének tudatában:

  -  reálisabb áron tudják az ingatlanukat meghirdetni,

  -  hirdetési költség megtakarítást jelenthet,

  -  valószínűbb az ingatlan belátható időn belüli értékesítése,

  -  az idő és a hatékonyság pénzt is jelenthet, mert nem mindegy, hogy az eladási árat normál esetben lakásingatlannál: 3-5, nem lakóingatlannál: 6-10 hónapon belül, vagy csak 1-2 év múlva tudja az eladó megkapni,

  -  az előbb beérkező eladási árat előbb lehet felhasználni, vásárolni, befektetni, - - főleg az nem mindegy hogy azt a fix árat most kapja meg az eladó, vagy 1-2 év múlva       ugyanazt az összeget kapja az ingatlanáért, aminek a vásárló ereje közben csökkent, stb.


Ingatlan vételnél az érdeklődők, vevőjelöltek:

  -  megtudhatják, hogy a valóságban mit ér az ingatlan, mennyi pénzt érdemes kiadni, hogy a vétel egyúttal megfelelő befektetés is lehessen, stb.Vitás kérdések tisztázásában: sokszor évekig elhúzódó peres eljárások megelőzhetők, családon, rokonságon belül, tulajdonostársak, ismerősök között viharok    kiküszöbölhetők a reális érték alapján történő megegyezés által!
Például:


  -  tulajdonostársak tulajdonrészeinek eladásánál, megvásárlásánál

  -  vagyonmegosztásnál

  -  hagyatéki eljárásban, örökségi ügyekben, stb.


Cégek mérlegében:


A cég a számviteli szabályok szerint nyilvántartott ingatlan értékét a reális piaci viszonyok figyelembevételével módosíthatja, melynek több speciális előnye is lehet. Az értékelés során a vagyon elemei (földterület, épületek, felépítmények, építmények, stb.) önálló értéket kapnak, ami a cég könyv szerinti értéken történő nyilvántartását segítheti.Utólagos nézetkülönbségek, viták, perek megelőzésére:
Egy megfelelő (képekkel is alátámasztott) dokumentációval elkészített értékeléssel sok utólagos kellemetlenség kiküszöbölhető, idő és pénz megtakarítható lehet:


Magánvétel esetén bővítés, ráépítés előtt a valós érték tisztázása megoldható

Ingatlan eladásakor, céggel történő ingatlan eladás, vagy cég tulajdonában történő ingatlan eladás esetén:

  -  a tulajdonostársak felé

  -  Hatóságokkal, szervezetekkel történő nézetkülönbség megelőzésére, stb.


Ugrás a lap tetejére

Simon Konzult kft.

+36 (30) 281-69-67

+36 (20) 346-94-61


Fax: +36 (92) 314-122


info@simonkonzult.hu