Simon Konzult Kft.

Épületenergetika


2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló Kormányrendelet. A jogszabály Európai Uniós kötelezettség miatt készült és más jogszabályokkal együtt azt a célt szolgálja, hogy az épületek kevesebb energiát fogyasszanak. Ennek eléréséhez az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakarításának lehetőségeire.Az energetikai tanúsítvány „zöldkártya” egy 10 évre szóló okirat, amely az épület energetikai minőségét értékeli. Elsődleges szerepe a hiteles tájékoztatás, ahhoz hasonlóan, mint a háztartási gépeknél, ahol az energiafogyasztási címke már régóta használatos. E szerint hazánkban 10 energetikai minősítési osztályba sorolhatják be a szakértők az ingatlanokat. Az "A+" mutatóval jelölt "fokozottan energiatakarékostól", egészen az "I" betűvel jelzett "rossz" kategóriáig.
 


Az energetikai osztályba soroláskor a szakértő meghatározza, hogy az épületnél mekkora az a hőveszteségérték, amelyik a szabványoknak éppen megfelel. Ez a követelményérték, vagyis az épület energia fogyasztási követelményének 100 százaléka. Ez egy elvi érték, ilyennek kell, vagy kellene lennie az épületnek, hogy teljesítse a mai szabványokat. A követelményérték függ az épület típusától, térfogatától, valamint hűlő felületétől. Ezután az épület tényleges adatai alapján kiszámítják a tényleges hőveszteséget és az energiafogyasztást.Végezetül az energetikai besorolást az alapján történik, hogy az épület fenti módszerrel kiszámított tényleges energiafogyasztása hány százaléka az előírt követelménynek, vagyis a 100 százaléknak. Például egy G kategóriájú épületnél, ha éppen 250 százalék az energiafogyasztás, akkor ez azt jelenti, hogy a mai szabványokhoz képest két és félszeres az épület energiafogyasztása. Az A+ besorolásnál pedig az épület energia fogyasztása legfeljebb 55 százaléka a szabványban szereplőnek.TANÚSÍTÁS FOLYAMATA


A tanúsítást a 176/2008 Kormányrendelet szerint alapvetően két módszerrel lehet elvégezni:

  -  számításos módszerrel,

  -  mért fogyasztási adatok elemzésével.
számításos módszer során a 7/2006 TNM rendelet módszertana szerint ki kell számítani az épület várható primér energiaigényét és ezt kell viszonyítani az adott épülettípushoz, illetve épületmérethez meghatározott követelményértékhez. A tanúsítás jellemző lépései:


  -  Épület geometriai adatainak meghatározása,

  -  épületszerkezetek azonosítása,

  -  épületgépészeti rendszerek azonosítása,

  -  energetikai számítás elvégzése,

  -  eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése,

  -  a tanúsítvány átadása a Megrendelőnek, elküldése a VÁTI központi adatbázisába, saját példány archiválása.mért fogyasztási adatok elemzésének módszere jelenleg még nincs kidolgozva. A Kamarák szakmai álláspontja szerint ez a módszer jelentős kockázatokat hordoz magában, ennek a rendszernek a bevezetését jelenleg a Kamarák nem támogatják. MIKOR KÖTELEZŐ AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSAz új építésű épületek, rendeltetési egységek esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétől a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező, a vonatkozó
 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező az alábbi esetekben: 

  -  ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy

  -  egy évet meghaladó bérbeadás.
 


1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén a tanúsítvány készítése szintén 2009. január 1-től kötelező függetlenül attól, hogy az adott építmény új építésű, vagy meglévő.

 


MELY ESETEKBEN NEM KELL TANÚSÍTVÁNYT KÉSZÍTENI

 

Nem terjed ki a rendelet hatálya, vagyis nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

  -  az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

  -  az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

  -  a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

  -  a hitéleti rendeltetésű épületre;

  -  a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;

  -  a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

  -  azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;

  -  a műhely rendeltetésű épületre;

  -  a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.


Az energetikai tanúsítás további felhasználási lehetőségei:


  -  Új és meglévő épület hőszigetelésének/gépészeti korszerűsítésnek legoptimálisabb lehetőségét, a beruházás megtérülési idejét meghatározzuk. Egy épület energetikai célú felújítása során az energetikai tanúsítvány lehetőséget ad a korszerűsítési elemek közül kiválasztani az adott épület esetében azt, ami a legnagyobb megtakarítást eredményezi (pl: gépészeti korszerűsítés, határoló felületek hőszigetelése stb.). Egy költségbecsléssel kiegészítve, a tervezett felújítások megtérülési ideje számítható, így meghatározva az adott épület esetében az optimális felújítási lehetőségeket. A tervezett felújítás így a legköltséghatékonyabb módon készülhet el a megtérülési idő szempontjából.


  -  Energetikai megtakarítást célzó pályázatok esetében elkészítjük a pályázathoz szükséges energetikai tanúsítványokat, megtérülési számításokat, energetikai mellékleteket kitöltjük, műszaki tartalom meghatározásban segítséget nyújtunk. Számos pályázat esetében szükséges az épületek energetikai tanúsítványait becsatolni a pályázati anyagokhoz (pl: KEOP, ZBR), a tanúsítást ezen pályázatok esetében a meglévő és a tervezett állapotra is szükséges elvégezni, ami alapján a tervezett felújítással elérhető energia/költség megtakarítás meghatározható. Ezen pályázatoknál a tervezett beruházást alátámasztandóan a megtakarítási számítás kiinduló eleme az energetikai tanúsítvány.


 


Az Energetikai Tanúsítványokat teljes körű jogosultsággal rendelkező Épületenergetikai szakértőnk állítja ki.


Simon Konzult kft.

+36 (30) 281-69-67

+36 (20) 346-94-61


Fax: +36 (92) 314-122


info@simonkonzult.hu